Verfijn selectie

Gebruik de onderstaande criteria om het overzicht te verfijnen.

Categorie

FAQ

Op deze pagina vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ) met betrekking tot de afwikkeling van faillissementen. Deze FAQ is niet bedoeld om u in een individueel geval van advies te voorzien. Op deze FAQ is een disclaimer van toepassing.

Meest gestelde vragen

 • Hoe dien ik mijn vordering in?

 • Wanneer word ik door de curator geïnformeerd over de status van de door mij ingediende vordering?

 • Waar vind ik informatie over de status van een faillissement of een door mij ingediende vordering?

 • Ik heb een vordering ingediend, maar ik wil (de hoogte van) deze vorderingen of mijn contactinformatie wijzigen. Hoe doe ik dat?

 • Ik heb nog een schuld aan de failliet. Hoef ik deze nu niet meer te betalen?

 • Ik wil een schuld aan de failliet betalen. Op welke rekening moet ik het geld storten?

 • Wat is de taak van een curator?

 • Wat is de taak van de rechter-commissaris?

Activa

 • Ik wil activa uit een faillissement kopen. Waar kan ik me melden?

 • Waar kan ik zien welke activa momenteel te koop worden aangeboden?

Schuldeisers

 • Ik heb een vordering op de failliet. Kan ik deze nog innen?

 • Hoe dien ik mijn vordering in?

 • Wanneer word ik door de curator geïnformeerd over de status van de door mij ingediende vordering?

 • Ik heb een vordering ingediend, maar ik wil (de hoogte van) deze vordering of mijn contactinformatie wijzigen. Hoe doe ik dat?

 • Mijn vordering is door de curator voorlopig erkend. Wat houdt dit in?

 • Mijn vordering is door de curator voorlopig betwist. Wat houdt dit in?

 • Mijn vordering op de failliet is erkend door de curator. Wordt deze nu betaald?

 • Ik heb goederen besteld en betaald voor de aanvang van het faillissement. Worden die goederen nog geleverd?

 • Ik heb voorafgaand aan het faillissement beslag laten leggen. Wat gebeurt er met dat beslag?

 • Ik heb een overeenkomst met de failliet. Eindigt deze overeenkomst als gevolg van het faillissement?

 • Ik verhuur een (bedrijfs-)ruimte of roerende zaak aan de failliet. Eindigt de huurovereenkomst als gevolg van het faillissement?

 • Ik heb per ongeluk na opening van het faillissement geld op de bankrekening van de failliet gestort. Kan ik dit geld nog terugkrijgen?

 • Ik heb geld van de failliet te vorderen, maar de failliet heeft ook geld van mij te vorderen. Mag ik deze vorderingen verrekenen?

 • Ik heb nog goederen van de failliet in bezit. Moet ik de goederen aan de curator teruggeven?

 • Ik heb goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wat gebeurt er met deze goederen en kan ik deze opeisen?

Werknemers

 • Mag de curator mij zomaar ontslaan?

 • Kan ik tegen mijn ontslag in beroep gaan?

 • Wat is de opzegtermijn van mijn arbeidsovereenkomst?

 • Wat doe ik als ik ziek word tijdens mijn opzegtermijn?

 • Moet ik tijdens het faillissement blijven werken, ook al ben ik ontslagen?

 • Ik heb een vakantie gepland tijdens mijn opzegtermijn. Kan ik op vakantie gaan?

 • Ik heb nog salaris tegoed van mijn werkgever van voor het uitspreken van faillissement. Krijg ik dit nog betaald?

 • Hoe lang duurt het voordat ik mijn achterstallige salaris door het UWV betaald krijg?

 • Moet ik mij als werkzoekende inschrijven?

 • Hoe meld ik mij aan bij het UWV?

 • Ik ben ontslagen door de curator. Krijg ik een ontslagvergoeding, zoals een transitievergoeding?

Rechtmatigheid

 • Ik heb aanwijzingen dat een bestuurder van een failliet bedrijf fraude heeft gepleegd.

 • Doet de curator onderzoek naar mogelijke fraude of wanbestuur in een faillissement?

 • Wat doet de curator als er sprake is van fraude in een faillissement?

Overige vragen

Disclaimer

 • ​Op deze FAQ is een disclaimer toepasselijk.