Kan een curator die een overeenkomst niet gestand doet toch nakoming vorderen (art. 37 Fw)?

Datum 02-12-2016

Als een curator een overeenkomst niet gestand doet, dan verliest hij op de voet van art. 37 Fw het recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag overweegt de HR dat indien een gefailleerde ter uitvoering van een overeenkomst zoals bedoeld in art. 37 Fw vóór de faillietverklaring een prestatie heeft verricht, maar de wederpartij nog niet de daarvoor verschuldigde tegenprestatie, art. 37 Fw naar zijn strekking niet van toepassing is met betrekking tot deze tegenprestatie. Art. 37 Fw ziet immers op het geval dat de wederpartij na de faillietverklaring dient te presteren terwijl de daarvoor verschuldigde tegenprestatie nog niet door de gefailleerde is voldaan.

ECLI:NL:HR:2016:2729

Terug naar overzicht