Moet een curator die voortzetting van dienstverlening door een dwangcrediteur vordert geacht worden de overeenkomst gestand te doen (art. 37 Fw)?

Datum 02-12-2016

Curatoren van Free Record Shop hebben in kort geding gevorderd dat een ICT-dienstverlener de dienstverlening voortzet. De ICT-dienstverlener stelt dat curatoren door het instellen van deze vordering de bestaande overeenkomst gestand hebben gedaan op de voet van art. 37 Fw. De HR oordeelt dat de vraag of verklaringen en gedragingen van een curator moeten worden uitgelegd als gestanddoening in de zin van art. 37 Fw met inachtneming van alle omstandigheden van het geval moet worden beantwoord. Het in rechte afdwingen van voortzetting van dienstverlening door zogenoemde dwangcrediteuren kan daarom niet steeds worden aangemerkt als gestanddoening van de overeenkomst in de zin van art. 37 Fw.

ECLI:NL:HR:2016:2744

Terug naar overzicht