Verkoop door de curator na vernietiging van het vonnis tot faillietverklaring

Datum 11-11-2016

Een curator heeft goederen van de schuldenaar verkocht nádat het vonnis tot faillietverklaring is vernietigd, maar vóórdat deze vernietiging onherroepelijk is geworden. De HR bevestigt dat (ook) in een dergelijk geval de handelingen van de curator geldig en verbindend zijn op de voet van artikel 13 Fw. De HR overweegt ten overvloede dat een curator na vernietiging van het vonnis tot faillietverklaring terughoudend moet omgaan met zijn bevoegdheden. Uitoefening van een bevoegdheid met onomkeerbare gevolgen moet in beginsel worden beperkt tot gevallen waarin dit in het belang is van de boedel en uitstel niet kan worden geduld.

ECLI:NL:HR:2016:2577

Terug naar overzicht