Werknemer krijgt stem bij voorbereiding faillissement

Datum 19-10-2016

De Tweede Kamer is akkoord met invoering van de zogeheten 'stille curator'. Dit wordt geregeld in de Wet Continuïteit Ondernemingen I.

De gedachte is dat de rechtbank op verzoek van een onderneming die in ernstige financiële problemen verkeert al vóór de faillietverklaring kan aanwijzen wie zij, mocht het tot een faillissement komen, zal aanstellen als curator. Deze stille of beoogd curator kan dan samen met de onderneming het faillissement voorbereiden, zodat de schade wordt beperkt.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen waardoor werknemers een plek aan tafel krijgen als een faillissement wordt voorbereid. De beoogde curator wordt verplicht om de OR of personeelsvertegenwoordiging te betrekken bij de stille voorbereidingsfase voorafgaand aan het faillissement. Het personeel moet dezelfde informatie krijgen als de schuldeisers. Daarbij geldt voor de leden van de OR of de personeelsvertegenwoordiging een verplichting tot geheimhouding van alles wat zij in die fase vernemen.

Werknemers krijgen ook het recht om een vertegenwoordiger aan te wijzen als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers. Dit kan bijvoorbeeld een lid van de OR of personeelsvertegenwoordiging zijn. De vertegenwoordiger van de werknemers kan de beoogde curator vervolgens via deze commissie adviseren over de verkoop van bedrijfsonderdelen ten behoeve van een doorstart en kan daartoe alle relevante (financiële) informatie raadplegen en de beoogde curator op elk moment vragen nadere inlichtingen te verschaffen.

Bron
Kamerstuk 34218 nr 9, amendement van de leden Recourt en Tanamal

Terug naar overzicht